kk@thermocell.dk +45 96 69 50 60    SE 

Förberedelser

Ett bra samarbete mellan isoleringsentreprenören och övriga hantverkare bidrar till ett effektivt isoleringsarbete. Det finns några saker som helst ska vara överenskomna och genomförda före isoleringsarbetet. Det finns flera möjligheter för hur konstruktionerna kan förberedas för isoleringsarbetet.

Förberedelse av konstruktionerna - slutna konstruktioner

Konstruktionerna tillsluts på alla sidor med ett material som tål inblåsning av isoleringsmaterial under tryck. Här finns flera möjligheter för materialval, men man kan exempelvis använda gipsplatta, träfiberplatta eller stramt uppsatt duk/kraftig vindpapp, monterad med klämlister.

Thermocell FSC®-C013321-certifierad träfiberisolering inblåses därefter genom hål som borras efter behov. Eventuellt undviks tillslutning av överkanten av väggar/sluttande väggar, så att inblåsningen även kan ske via denna öppning. I vissa fall kan isoleringen av en takkonstruktion genomföras utifrån. Det är viktigt att isoleringsentreprenören har möjlighet att identifiera samtliga hålrum via ritningar eller markeringar på konstruktionen.

Förberedelse av konstruktionerna - öppna konstruktioner

Konstruktionsdelarna förblir öppna på en sida. Väggar eller lutande väggar kan typiskt förbli öppna på insidan i avsikt att möjliggöra inblåsning av isoleringsmaterial bakom en väv/duk (t.ex. en canvas- eller syntetisk fiberduk). Övriga sidor förbereds med ett material som tål inblåsning av isoleringsmaterial under tryck.

Takkonstruktioner förblir öppna på ovansidan och bjälklager kan förbli öppna på ovansidan. Här läggs isoleringsmaterialet ut löst.

Tillgänglighet

Man bör även samarbeta för att etablera rimliga tillgänglighetsförhållanden till konstruktionerna, så att ett bra isoleringsresultat och säkra arbetsförhållanden uppnås under isoleringsarbetet.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok