kk@thermocell.dk +45 96 69 50 60    SE 

Inomhusklimat

Både för mycket och för lite fukt i inomhusmiljön ger ett dåligt inomhusklimat och fuktmängden bör regleras med vädring eller etablering av ventilation.

Byggnader med Thermocell FSC®-C013321-certifierad träfiberisolering kan, utan användning av en plastfuktspärr, bidra till reglering av fuktinnehållet i inomhusmiljön och därmed hjälpa till att skapa ett behagligt inomhusklimat. Därmed kan träfiberisolering både transportera fukt och verka som en fuktbuffert, varvid exempelvis årstidsvariationer i inomhusmiljöns fuktförhållanden kan minskas.

Det är emellertid vanligt att inomhusmiljön, på grund av högre temperatur och förekomst av människor och deras aktiviteter, innehåller en högre absolut fuktmängd än utomhusmiljön. Det är därför viktigt att byggnader som åtskiljer inomhus- och utomhusklimat utformas på korrekt sätt.

Fukt från inomhusmiljön får gärna utväxlas via diffusion och transporteras genom byggnaderna – men får inte ansamlas i dessa i skadlig grad.

Skadlig ansamling av fukt kan, oavsett val av byggnadsmaterial, utgöra en grogrund för exempelvis mögel på såväl organiska som oorganiska material. 


Fuktsäkra byggnader

Thermocell FSC®-C013321-certifierad träfiberisolering har värderats fukttekniskt av Rise, Sveriges Test- och Forskningsinstitut. 

Grundat på Rises uttalande i anslutning till Thermocell träfiberisolering samt kunskaper om fukttekniska förhållanden i allmänhet, rekommenderas det att man i byggnader som åtskiljer inomhus- och utomhusklimat, bland annat iakttar följande:

En klimatskärm och annan säkring ska oavsett val av byggmaterial alltid effektivt förhindra att regnvatten, snö, läckande vatten osv. tränger in i byggnaden/isoleringen.

Byggnader ska oavsett val av byggmaterial uppföras med hög lufttäthet, så att det förhindras att varm, fuktig inomhusluft genom konvektion/tryckskillnader transporteras ut till de kallare delarna av isoleringen, med risk för kondensation som följd.

Lufttätheten säkras exempelvis via användning av en fuktspärr på insidan av isoleringen, som tejpas/sammanfogas ordentligt i alla montage, samt användning av ett lufttätt täckmaterial eller duk utvändigt.

I byggnader med Thermocell FSC®-C013321-certifierad träfiberisolering ska det endast etableras minst ett 5 gånger högre vattenångdiffusionsmotstånd på insidan av isoleringen i förhållande till diffusionsmotståndet på isoleringens utsida. Detta förhållande ska även säkras vid perifera områden och genomföringar. På så sätt kan man uppnå att fukt transporteras ut från byggnaderna utan att ansamlas i dem.

Det krävs alltså inte nödvändigtvis helt fukttäta membran in mot inomhusmiljön – så länge som ovanstående uppnås. Därmed undviker vi att bo i en plastpåse! Korrekt diffusionsmotstånd säkerställs genom val av rätt material på både insida och utsida. 

Avslutningsvis bör det nämnas att den angivna faktorn 5 i skillnad när det gäller diffusionsmotstånd är att betrakta som en god tumregel. Det är en konservativ dimensionering, så att man är på den säkra sidan. En mera omfattande och detaljerad beräkning av fuktförhållandena i en konstruktion utförs med hjälp av den så kallade GLACER-metoden. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok