kk@thermocell.dk +45 96 69 50 60    SE 

Fukt och diffusion

Vattenånga i luften

Vattenånga är en av de naturligt förekommande beståndsdelarna i luft. Vid varje temperatur kan luft innehålla en viss maximal mängd vattenånga, innan en relativ luftfuktighet på 100 % uppnås. Därefter sker kondensation så att fritt vatten/vattendroppar bildas.

Varmare luft kan innehålla mer vattenånga innan denna gräns uppnås än kallare luft.

Om vattenånga förflyttas från ett varmt inomhusklimat till kallare områden ytterst i en konstruktion, uppstår därför risk för kondensation med nedfuktning av materialen som följd.

Transport av vattenånga kan ske på två sätt

Transport av vatten i en byggnad sker typiskt på följande två sätt:

Vatten påverkas av tyngdkraften och om vattnet inte sugs upp via kapillärsugning, kommer vattnet i en byggnad att hamna i botten och koncentreras - oftast med skadliga följder.

Vatten transporteras/fördelas också via kapillärsugning, i de så kallade hygroskopiska materialen - däribland Thermocell FSC®-C013321-certifierade träfibrer - med porer som har förmågan att fördela vatten (också mot tyngdkraften) genom porerna.

Om det skulle uppstå kondens i Thermocell FSC®-C013321-certifierad träfiberisolering, har materialet den egenskapen att vatten kan fördelas och transporteras relativt lätt via kapillärsugning/diffusion utan att sjunka till botten av byggnaden. Fukten transporteras i stället mot yttersidan och ventileras bort.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok