kk@thermocell.dk +45 96 69 50 60    SE 

Isolering med trä

Trä har använts som isoleringsmaterial i århundraden i Skandinavien och Nordamerika, vanligen i form av sågspån och hyvelspån. Även mycket gamla byggnader med trä som isoleringsmaterial är fortfarande intakta och uppvisar inga tecken på förfall.

I dessa gamla byggnader finns inte den nutida formen av fuktspärrar. Istället är byggnaderna fullständigt diffusionsöppna, så att fukt därmed kan transporteras fritt.. Därmed fuktas och avfuktas materialen naturligt efter årstidernas väder och användningen av byggnaderna.

Nutidens och framtidens isoleringsmaterial

Idag prioriteras en låg energiförbrukning allt högre. Detta kräver bättre isoleringsmaterial och byggnader med ökad isoleringsförmåga. Därmed skapas också ett stort temperaturfall över isoleringslagret. Samtidigt producerar den moderna familjen mera fukt inomhus vilket ökar risken för fuktproblem.

En högisolerande konstruktion, där fuktproblem undviks, kräver därför både lufttäthet, ett effektivt isoleringsmaterial (som innehåller mängder av stillastående luft) samt en korrekt fuktdimensionering genom användning av fuktspärrar.

Därför är trämaterial i form av träfibrer – framställda med nutidens produktionsteknologi – som gjorda för isoleringsändamål. Med Thermocells FSC®-C013321-certifierade träfibrer uppnås en tät isolering som bidrar till hög lufttäthet och bra ljudisolering. Samtidigt förekommer det massor av stillastående luft i materialet och runt fibrerna, vilket ger hög isoleringsförmåga.

Thermocell FSC®-C013321-certifierade träfibrer har dessutom goda fuktreglerande egenskaper (plastmembran kan undvikas) och mycket lång livstid om man följer några enkla konstruktionsregler.

Ur ett miljöperspektiv är det svårt att hitta ett bättre material: Låg energiförbrukning vid tillverkningen, behagligt att arbeta med (minimala mängder damm och ingen klåda) och dessutom kan materialet antingen återanvändas eller helt enkelt komposteras.

Alltså inga miljömässiga frågetecken!

Är tillverkad av kliniskt ren trämassa som även används för att tillverka babyblöjor, bindor, m.m.

Thermocell FSC®C013321-certifierade träfibrer bidrar till minskade klimatutsläpp --

Trä binder CO2 och med hjälp av gammal skog och plantering av ny skog, bidrar Thermocell FSC®C013321-certifierad träfiberisolering till att förlänga denna lagringscykel.

När du väljer att använda Thermocell FSC®C013321-certifierad träfiber som isolering, hjälper du till att skydda naturen och de sociala förhållandena i skogen som träet kommer ifrån, du använder en förnybar naturtillgång och du bidrar till att motverka växthuseffekten.

2050 ska vi vara fria från fossila bränslen och CO2-neutrala - använd därför Thermocell FSC®C013321-certifierad träfiberisolering.

Prismässigt är träfibrer särskilt konkurrenskraftigt.

Träfibrer är naturens egna högeffektiva isoleringsmaterial som framställs med industriell effektivitet. Hållbarhet i förhållande till natur och miljö uppnås.

Därför säger vi: här är nutidens och framtidens isoleringsmaterial.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok