VARMA FAKTA
Feelingwood träfiberskiva


Naturprodukt
Tillverkad av ren svensk gran- och tallfiber.

Värmen stannar kvar
Har antagligen marknadens bästa isoleringsvärden. Håller värmen lika bra sommar som vinter, till skillnad mot andra material.

Luftrörelsetät
Mer än dubbelt så luftrörelsetät som syntetiska material.

Brandsäkerhet
Innehåller 5% ammoniumpolyfosfat som vid upphettning förbrukar syre. Brinner inte. Leder värme sämre än glas och sten. Avger inga giftiga gaser.

Byggnadsvårdande
Minimal mögelrisk eftersom träfibern balanserar fukten och vädrar bort den ur byggkonstruktionen. Träfibern har naturligt röthämmande egenskaper.

Miljövänligt-energisnålt
Återvinningsbar. Tär inte på jordens lagrade tillgångar. Varje kubikmeter trä lagrar två ton koldioxid. Mycket låg energiåtgång vid framställning. Inga kemikalier vid tillverkning.

Ljudisolerande
Har hög densitet med en tät och homogen fiberstruktur, vilket ger en effektiv ljudisolerande effekt.

Diffusionsöppna konstruktioner
Behöver inte använda plastfolie i huset.

Beprövat
Träfiber som isolering har funnits i mer än 35 år och fungerat utmärkt.

Behaglig
Mjuk och skön. Inga handskar eller skyddskläder behövs. Inget som irriterar huden.